Khi nào tôi có thể có thẻ thông tin cử tri của mình?

2021-08-18 16:33

Thẻ này cho bạn biết khi nào, ở đâu và tất cả các cách để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang.Cuộc bầu cử liên bang lần thứ 44 của Canada diễn ra vào ngày 20 tháng 9 và bạn có thể nhận thẻ thông tin cử tri của mình qua thư nếu bạn đã đăng ký bỏ phiếu. Nếu bạn chưa đăng ký, bạn vẫn có thể đăng kí trước khi thời hạn đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp tại văn phòng Bầu cử Canada ở địa phương hoặc tại điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử.

Khi nào tôi nhận thẻ của mình?

Cơ quan Bầu cử Canada sẽ gửi thẻ thông tin cử tri khoảng ba tuần trước ngày bầu cử. Thẻ này sẽ cho bạn biết điểm bỏ phiếu được chỉ định, cho biết người đi xe lăn có thể tiếp cận điểm đó hay không cũng như cách bỏ phiếu như thế nào. Bạn có thể sử dụng nó để bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 9 hoặc tại các cuộc thăm dò trước bầu cử từ ngày 10 đến 13 tháng 9 hoặc bạn có thể bỏ phiếu bằng lá phiếu đặc biệt.

Nếu bạn nằm trong danh sách cử tri, bạn sẽ nhận được thẻ của mình trước ngày 10 tháng 9. Bạn cũng có thể tìm thấy điểm bỏ phiếu của mình bằng mã bưu điện của bạn tại trang web elections.ca

Làm cách nào để biết tôi đã đăng ký bỏ phiếu?

Bạn có thể sử dụng Dịch vụ Đăng ký Cử tri Trực tuyến trên trang web Bầu cử Canada để kiểm tra xem bạn đã đăng ký chưa. Bạn sẽ cần điền các thông tin như ngày sinh và địa chỉ nhà. Nếu bạn không thể sử dụng Dịch vụ Đăng ký Cử tri Trực tuyến, bạn cũng có thể đăng ký qua đường bưu điện. Bạn có thể liên hệ với Bầu cử Canada và họ sẽ gửi mẫu đăng ký cử tri qua thư, email hoặc fax.

Đầu tư định cư Canada Quebec - Quốc tịch Canada

Một lựa chọn khác là đăng ký trực tiếp tại văn phòng Bầu cử Canada địa phương hoặc điểm bỏ phiếu được chỉ định khi bạn đi bỏ phiếu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chuyển chỗ ở trước cuộc bầu cử?

Nếu địa chỉ của bạn thay đổi, nơi bạn bỏ phiếu phụ thuộc vào nơi bạn dự định chọn làm khu vực bầu cử chính. Nếu đó là nhà mới của bạn, bạn có thể cập nhật địa chỉ của mình tại Elections.ca ĐÂY. Thẻ thông tin cử tri của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ mới. Bạn có thể sử dụng nó cùng với giấy tờ tùy thân khác để bỏ phiếu.

Nếu bạn vẫn coi địa chỉ cũ là khu vực bầu cử chính nhà (nhưng bạn không thể quay lại), bạn có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện.

Nếu tên tôi viết sai thì sao?

Thủ tướng Canada Trudeau kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho đảng Tự do |  baoninhbinh.org.vn

Nếu bạn nhận được thẻ thông tin cử tri với tên của bạn bị sai, bạn nên liên hệ với văn phòng Bầu cử Canada tại địa phương. Bạn cũng nên làm điều này nếu bạn nhận được thẻ cử tri cho người đã qua đời hoặc người không sống tại địa chỉ của bạn.

Bạn có thể tra cứu thông tin liên hệ của văn phòng Bầu cử Canada tại địa phương bằng cách nhập mã bưu điện trực tuyến. Địa chỉ của các văn phòng địa phương sẽ được hiển thị ngay sau khi chúng được xác nhận.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không bao giờ nhận được thẻ của mình?

Nếu thẻ thông tin cử tri của bạn không đến, đừng lo lắng. Bạn không cần nó để bỏ phiếu. Bạn có thể sử dụng giấy tờ tùy thân (identity card) có tên và địa chỉ của bạn trên đó – hoặc kết hợp nhiều giấy tờ tùy thân- để bỏ phiếu. 

Nếu bạn không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, bạn có thể nhờ ai đó xác minh. Nhưng họ phải có khả năng chứng minh danh tính và địa chỉ của chính mình. Người này phải biết bạn và đã đăng ký tại điểm bỏ phiếu của bạn.

Culture Magazine

Nguồn: tổng hợp

Short URL: http://tincanada123.com/viewID/1787