Canada đã đón gần 40.000 người nhập cư trong tháng 7

2021-08-18 07:59

Trong một cuộc phỏng vấn mới với Reuters , chính phủ liên bang tiết lộ rằng Canada đã chào đón khoảng 39.500 người nhập cư mới vào tháng Bảy, thậm chí nhiều hơn con số 35.700 được ghi nhận vào tháng Sáu.

Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch Mức độ Nhập cư 2021-2023, Canada đang đặt mục tiêu tiếp nhận 401.000 người nhập cư mới mỗi năm bắt đầu từ năm 2021. Trước đại dịch coronavirus, mục tiêu hàng năm này được đặt ra là 341.000 người nhập cư.

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đang theo đuổi kế hoạch nhập cư tham vọng nhất trong lịch sử Canada khi tìm cách chào đón thêm nhiều người mới đến để hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế sau COVID của đất nước. Theo số liệu thống kê, Canada đã tiếp nhận khoảng 184.000 người mới đến trong năm nay.

Để đạt được mục tiêu, IRCC sẽ cần thêm 217.000 người mới đến trong 5 tháng còn lại của năm 2021, trung bình là 43.400 người mỗi tháng.

Để đạt được những con số này trong mỗi tháng vào cuối năm 2021 sẽ rất khó, nhưng vẫn có cơ hội thực hiện được. Trước đại dịch, Canada đón trung bình 25.000 đến 35.000 người nhập cư mới mỗi tháng.

IRCC đang thực hiện một số biện pháp để có thể đạt được mục tiêu cấp độ của mình hoặc gần đạt được mục tiêu vào cuối năm.

PV

Nguồn: yeucanada

Short URL: http://tincanada123.com/viewID/1753