Các căn hộ cũ tại Séc tăng giá thêm 28,2% so với năm trước

2021-08-16 16:24

Giá các căn hộ cũ tại Séc vào cuối quý 2 năm nay đã tăng thêm trung bình 28,2% đạt giá 85 nghìn korun trên một mét vuông. Tốc độ tăng giá tăng lên, cuối quý 1 chỉ mới tăng 22,5%.

Giá tại Praha cao nhất 110,7 ngjifn korun / mét vuông. Re r nhất là tỉnh Ústí giá trung bình 27,9 nghìn trên 1 mét vuông.

Giá thuê nhà ngược lại giảm đi. Tại Praha trung bình 264 korun/ mét vuông mỗi tháng.

PV

Nguồn: vietinfo

Short URL: http://tincanada123.com/viewID/1663