Các biện pháp nới lỏng mới ở Séc: 6 người tại một bàn trong các cơ sở ẩm thực

2021-08-18 15:49

Vào thứ hai chính phủ đã thảo luận về việc sửa các biện pháp ngừa coronavirus. Từ tháng 9, các vườn sở thú, phòng triển lãm, các sự kiện thể thao hay văn hóa sẽ có thể sử dụng sức chứa 100%. Đối với các nhà hàng, từ tháng 9 tại một bàn sẽ có thể có 6 người ngồi.

Trong các nhà hàng, có thể có sáu người tại một bàn thay vì bốn người như hiện tại.

Tại các sự kiện với 3000 người tham gia sẽ cần có xét nghiệm âm tính, đã nhiễm coronavirus trong 180 ngày vừa qua hoặc đã tiêm chủng. Với các sự kiện có số người tham gia lớn hơn thì ít nhất 1/2 tổng số người tham gia phải có giấy chứng nhận đã tiêm chủng đầy đủ hoặc đã nhiễm coronavirus. Số còn lại chỉ cần có xét nghiệm âm tính.

Đồng thời, các viện bảo tàng, phòng triển lãm, lâu đài hoặc vườn thú cũng có thể sử dụng sức chứa 100%. Hiện tại, công suất tối đa có thể sử dụng là 75%. Tuy nhiên, các du khách phải giữ khoảng cách 1,5 mét.

Từ tháng 9, cũng có thể sử dụng xét nghiệm trực tuyến như một sự thay thế cho các xét nghiệm tại chỗ, ví dụ như trong một tiệm cắt tóc hoặc các sự kiện lớn. “Đây là hình thức xét nghiệm, mà trong đó một người tự xét nghiệm dưới sự giám sát của chuyên gia chăm sóc sức khỏe, được kết nối qua webcam. Sau đó, xét nghiệm sẽ có giá trị trong 24 giờ.” Bộ Y tế bổ sung.

PV

Nguồn: tamdamedia.eu

Short URL: http://tincanada123.com/viewID/1773